facebook  twitter

Globalni poziv za osiguranje socijalne pravde tokom pandemije COVID-19!

15 apr 2020
104929 puta
Od početka marta svjedočimo najvećoj globalnoj krizi od II svjetskog rata u vidu pandemije prouzrokovane virusom COVID-19. S tim u vezi, veliki broj država je od početka marta preduzelo sijaset mjera radi suzbijanja širenja virusa koje su u različitoj mjeri uticale na svakodnevne živote milijarde ljudi. Bitna nedoumica je da li su ove mjere namjenjene prevashodno interesima građana ili ekonomskih interesa. Stoga, ADP-Zid se priključuje misiji Habitat International Coalition da se radi na prepozanavanju, odbrani i potpunoj implementaciji prava na sigurno mjesto za život u dostojanstvu i miru, zajedno sa sljedećim aspektima: 
 
1.Socijalna pravda – zaštita najugroženijih: beskućnika i onih bez adekvatnog stanovanja su u ovoj krizi izuzetno pogođeni i bez skoro ikakve zaštite. Pozivamo lokalne i nacionalne vlade i međunarodnu zajednicu da obezbjede njihove  najosnovnije potrebe;
2.Moratorijum na izmirivanje rente. Naglašavamo da će najugroženijim grupacijama populacije biti u nemogućnosti da izmire svoje rente ali i mnogi drugi, što će postati izuzetan teret ako ekonomija nastavi sa daljom stagnacijom i primanja budu manja;
3.Moratorijum na plaćanje hipoteke. Utjerivanje dugova i interesa od finansijskih institucija od pojedinica, porodica i malih i mikro preduzeća treba biti zaustavljena dok pandemija traje; 
4.Zaustaviti nasilne deložacije. Kao nikad do sad, kršenje ljudskog prava na smještaj koje se preduzima radi „razvoja“ i „poboljšanja kvaliteta života“ mora biti zaustavljena tokom trajanja pandemije; 
5.Vrijeme je da se uvidi krucijalna važnost javnih servisa i iskoristiti krizu za zaustavljanje privatizacije najneophodnijih servisa. Sada je vrijeme da se privatni zdravstveni resursi iskoriste radi podmirenja javnih interesa. 
 
Za Crnu Goru je trenutno od izuzetne važnosti nastaviti sa dosadašnjim programom socijalnog stanovanja i omogućavanjem dostojanstvenog i adekvatnog života njegovih korisnika. Isto tako, smatramo da novonastala situacija treba da podstakne na reviziju dosadašnjeg načina sprovođenja stanovanja, jer je evidentan značajan broj ljudi koji ukoliko ne dođe do određenih promjena mogu nakon krize ostati bez krova nad glavom. Pozivamo sve da se uključe u diskusiju oko pronalaženja načina za poboljšanje stanja i održivost stanovanja, kako bi se u narednim krizama sistematski reagovalo i spriječilo kršenje osnovnih ljudskih prava i potreba. 
 
ADP-Zid i HIC smatraju da ova globalna zdravstvena kriza treba da bude prilika za istinske promjene koje bi stavile interese građana u fokus, uz zaštitu ljudskih prava, što bi jedino bilo moguće kroz jedinstvo, solidarnost, pravdu, saradnju i podršku na globalnom nivou.