facebook  twitter

JAVNA TRIBINA “LEGALIZACIJA BESPRAVNO SAGRAĐENIH OBJEKATA” (opština Danilovgrad) 20.april 2018. godine

09 maj 2018
10074 puta

Asocijacija za demokartski prosperitet- Zid je u okviru projekta ”Jačanje prava pristupa građanima pogođenim spornim politikama stanovanja i socijalno neosjetljiva privatizacija” organizovala je javnu tribinu u opštini Danilovgrad, 20. aprila sa početkom u 10h.

 

Na tribini su govorili Andrej Milović (Stručni saradnik - ADP Zid), Aleksandar Šipčić (Programski asistent - ADP Zid), Marko Čanović Direktor direktorata za stanovanje - Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Najavnoj tribini “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” održanoj 20 aprila u Sali Skupštine opštine Danilovgrad, prisustvovali su predstavnici Sekretarijata za imovinu i investicije i Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine.

IMG 8264

 

Obzirom da na javnoj tribini nije bilo zainteresovanih građana, što je nažalost i karakteristika opštine Danilovgrad, kada je proces legalizacije u pitanju jer je do sada predato svega 9 zahtjeva za legalizaciju, govornici su posvetili pažnju rješavanju nedoumica predstavnika lokalnih sekretarijata, sa kojima se susrijeću u svakodnevnom radu vezanom za proces legalizacije.

Glavni akcenat je bio na finansiranje procesa legalizacije, predstavnici sekretarijata naznačili su da je najveći broj pritužbi građana bio zbog cijene izrade elaborata premjera izvedenog stanja i notarskih troškova. Brojni građani su predstavnicima sekretarijata istakli da od svojih penzija i plata ne mogu da izdvoje 150-200eur za elaborat.

Predstavnik MORT-a, Marko Čanović, predložio je predstavnicima opštine Danilovgrad, da naprave socijalne kartone za svoje građane, da bi se pomoglo socijalno ugroženim slučajevima, kao i da pomognu građanima da im se omogući plaćanje elaborata u više rata u saradnji sa geodetskim agencijama. Takođe, predstavnici opštine imali su nedoumice vezane za koje objekte ne treba legalizacija, a to su objekti koji su građeni prije donošenja prvog prostornog plana na teritoriji opštine i zavisi od opštine do opštine.