facebook  twitter

JAVNA TRIBINA “LEGALIZACIJA BESPRAVNO SAGRAĐENIH OBJEKATA” (opština Nikšić)

09 maj 2018
10638 puta

Asocijacija za demokartski prosperitet- Zid je u okviru projekta ”Jačanje prava pristupa građanima pogođenim spornim politikama stanovanja i socijalno neosjetljiva privatizacija” organizovala je javnu tribinu u opštini Nikšić, 20. aprila sa početkom u 15h.

 

Na tribini su govorili Andrej Milović (Stručni saradnik - ADP Zid), Aleksandar Šipčić (Programski asistent - ADP Zid), Marko Čanović Direktor direktorata za stanovanje - Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Nebojša Adžić v.d. sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

Na javnoj tribini “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” održanoj 20. aprila u Sali Skupštine opštine Nikšić prisustvovali su brojni građani koji su imali pitanja vezana za postupak legalizacije.

Predstavnik MORT-a, Marko Čanović, upoznao je građane sa novim Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata – dio koji se odnosi na postupak legalizacije objekata. Predstavnik opštine izSekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, govorio je o postupku legalizacije na niovu opštine Nikšić i planovima koje imaju u narednom periodu. Predstavnik ADP Zid, Aleksandar Šipčić govorio je o benefitima legalizacije i zašto je dobro legalizovati objekat, kao i inicijativama koje je ADP Zid uputio predstavnicima opština.

Glavna pitanja građana Nikšića odnosila su se na imovinsko-pravne odnose u naselju Humci gdje su u periodu SFRJ izgrađeni stambeni objekti za porodice zaposlenih u željezari Nikšić. Građani u ovom dijelu grada imaju problem vezan za vlasništvo nad njima, jer su parcele na kojima su izgrađeni objekti u vlasništvu novog vlasnika nikšićke željezare, kompanije „Toscelik Special Steel“, a da bi građani mogli da podnesu zahtjev za laegalizaciju objekta, parcele bi morale biti biti u njihovom vlasništvu. Takođe, problem ovog dijela grada jeste i taj što parcela po objektima nije podijeljena na više parcela, prema faktičkom stanju na terenu, već se u katastru nepokretnosti i dalje vodi kao jedna velika parcela. Predstavnik opštine objasnio je da će se ovaj problem rješavati nezavisno od ovog postupka legalizacije, jer je potrebno donijeti urbanistički plan naselja i po njemu izvršiti podjelu na katarske parcele, a potom legalizovati.

IMG 8290

Građane je zanimalo da li u slučaju proširivanja kapaciteta u potkrovlju svoje već sagrađene i legalizovane kuće, pri tom ne mijenjajući bruto površinu i dimenzije objekta, treba da se legalizuje i kakav je postupak, obzirom da je za potkrovlje potrebno izvršiti i prenamjenu prostora u stambeni prostor. Predstavnik oštine je objasnio da je postupak jednak kao i za ostale objekte i da je potrebno platiti komunalije samo za onu kvadraturu za koliko je proširen objekat.