facebook  twitter

JAVNA TRIBINA “LEGALIZACIJA BESPRAVNO SAGRAĐENIH OBJEKATA” U BERANAMA

20 jun 2018
8668 puta

Na javnoj tribini “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” održanoj 14. juna 2018. godine u sali SO Berane, prisustvovao je veliki broj građana koji su postavljali pitanja vezana za postupak legalizacije bespravno sagrađenih objekata.

Predstavnik ADP Zid, Andrej Milović, govorio je o beneficijama koje legalizacijom građani dobijaju. Predstavnica opštine Berana Sonja Vuković, govorila je o postupku legalizacije u Beranama, dok je predstavnica Zajednice opština Sanja Živković, govorila o postupku legalizacije i potrebnoj dokumentaciji.

Pitanje koje je najviše interesovalo građane Berana jeste rješavanje problema naselja Šućove bare. Naime, u tom dijelu grada, veliki broj građana sagradio je objekte bez građevinske dozvole i na opštinskom zemljištu. Novi DUP predvidio je objekte kolektivnog stanovanja u tom dijelu, što znači da sadašnji objekti i pored pokretanja postupka legalizacije se ne mogu legalizovati. Građani su podučeni da predaju zahtjeve za legalizaciju, a prilikom donošonje plana generalne regularizacije u Crnoj Gori, predviđenog da se donese do 2021. godine, da daju svoje komentare i inicijative da se na tom potezu ucrtaju njihovi objekti.

Jedno od pitanja odnosilo se i na izradu elaborata, tj. da li je potrebno raditi elaborat za cijelu kuću ili samo za dograđeni dio, u ovoj situaciji odnosilo se na kuću koja je sagrađena uz drugu kuću na istoj parceli. Obzirom da je plan predvidio samo jedan objekata na ovoj parceli, građanin je upućen da podnese elaborat za cijelu kuću kojim se ona dijeli na dva posebna dijela.

Takođe, građane je interesovalo da li se mogu koristiti stari elaborati, što nije moguće, već isključivo novijeg datuma, gdje se vidi kompletna razrada objekta, a ne samo koordinate parcele i objekta, kao što se nalazi na starim elaboratima.

Mnogi građani su istakli probleme sa DUPovima, među kojima je i jedan primjer gdje put postoji po DUPu, dok je prostor previđen za put zauzeo jedan od komšija, koji je taj dio zemljišta upisao u katastru kao svoje vlasništvo i sada ne želi da ustupi drugom komšiji za put, što je slučaj za parnicu i sud.

Sličan pravni problem ima i građanin koji je gradio kuću na opštinskom zemljištu, a drugi građanin na nelegalan način uz pomoć službenika iz katastra uknjižio taj plac kao svoje vlasništvo, zbog čega je građanin onemogućen da legalizuje kuću jer ne može da riješi pravni problem vlasništva zemljišta na kojem se nalazi objekat, zbog čega je upućen na parnicu, a da svakako preda zahtjev za legalizaciju, da ne bi propustio rok, pa će se imovinsko pitanje rješavati kao prethodno pitanje.