facebook  twitter

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stanovanje

Razvoj i pilotiranje inovativnih pristupa u okviru politike socijalnog stanovanja na lokalnom nivou

Predstavnici ADP – Zid-a i Opštine Berane su 26. januara...

Nastavak saradnje sa međunarodnim partnerima na temu razvoja politika adekvatnog stanovanja i prava na vodu

Globalna platforma Right to the city, Habitat international Coalition i...

Obilježavanje Svjetskog dana prava na grad

31. oktobar je dan kada se obilježava Svjetski dan prava...

Habitat international coalition - Manifesto

  Habitat international coalition (HIC) je globalna mreža za prava...

Poziv opštinama za razvoj politike stanovanja

Politika stanovanja u Crnoj Gori je, kao i u većini...

Crna Gora na putu ka EU

Crna Gora na putu ka EU

Crna Gora je na putu da postane članica Evropske Unije,...

Svjetski dan stanovanja

Svjetski dan stanovanja

Svjetski dan stanovanja Ujedinjenih nacija (UN) obilježava se svake godine...

Najava servisa za psihosocijalnu podršku korisnicima socijalnih stanova i porodicama u riziku od beskućništva

ADP - Zid se dugi niz godina bavi temom socijalnog...

EU LogoThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Association for Democratic Prosperity - Zid and can in no way be taken to reflect the views of the European Union