Odštampajte ovu stranicu

Pravo na grad

08 maj 2018
5352 puta

Međunarodna regulativa o pravu na stanovanje

Stanovanje se kao ljudsko pravo navodi u nizu međunarodnih dokumenata.

 

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, član 11 (Rezolucija Generalne skupštine UN, decembar 1966. godine):

  • „Države članice ovog pakta priznaju pravo svakom pojedincu na standard življenja dovoljan/pristojan (adequate) za njega i njegovu porodicu, uključujući adekvatnu (neophodnu) hranu, odjeću i stanovanje, kao i stalno poboljšanje uslova življenja''.

Izmijenjena Evropska socijalna povelja, član 31 (European Social Charter Revised, Council of Europe, 1996) –

  • ''Da bi se obezbjedilo djelotvorno ostvarenje prava na stanovanje, strane ugovornice preduzimaju mjere koje imaju za cilj: (1) unapređenje dostupnog stanovanja (stambenog smještaja) odgovarajućeg standarda; (2) sprječavanje i umanjivanje beskućništa, kako bi se ono postepeno uklonilo; (3) da cijene stanovanja učine pristupačnim (dostupnim) onima bez dovoljno sredstava''.

HABITAT Agendi (Kjoto 2006), data je sljedeća definicija pristojnog (adequate) stanovanja:

  • ''Pristojan smještaj (adequate shelter) znači više od krova nad glavom. On podrazumijeva: adekvatnu privatnost, adekvatni prostor, fizičku pristupačnost, adekvatnu sigurnost, sigurnost stanarskog statusa – zakupa, strukturnu stabilnost i trajnost, adekvatno osvjetlenje, grijanje i provjetrenost, adekvatnu osnovnu infrastrukturu kao što je snabdijevanje vodom, sanitarije, odvod otpadnih voda, odgovarajući kvalitet sredine i činilaca važnih za zdravlje, adekvatnu i dostupnu lokaciju u odnosu na rad i osnovne usluge; sve to po pristupačnoj (eng. available and affordable) cijeni''. itd

Stanovanje se navodi i u drugim dokumentima, kao što su:

  • Konvencija o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije;
  • Konvenciji o pravima djeteta;
  • Konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije prema ženama;
  • Konvenciji o položaju izbjeglica;
  • Međunarodna konvencija o zaštiti radnika migranata i članova njihovih porodica...