facebook  twitter

Veličina problema

12 jun 2018
5952 puta

Prema podacima Uprave za nekretnine iz 2011. godine kada je u pripremio bio Zakon o legalizaciji neformalnih objekata, na teritoriji Crne Gore je registrovano 39.922 bespravno sagrađenih objekata Prema nezvaničnim podacima, pretpostavka je da je broj bespravno podignutih objekata u Crnoj Gori znatno veći, te da se može računati na podatak od preko 100.000. Ovakav raskorak između zvaničnih i nezvaničnih podataka, posljedica je činjenice što je u prethodnom periodu Uprava za nekretnine uknjižbu ovih objekata vršila najčešće na zahtjev vlasnika neformalnog objekta.

 

Najveći broj bespravno podignutih objekata se nalazi u Podgorici. Tako je prema podacima Uprave za nekretnine, na teritoriji Glavnog grada – Podgorice, tada bilo upisano 16.382 bespravno podignutih objekata, ukupne površine u osnovi 1.285.665 m2 ili prosječno 78,48 m2 po objektu u osnovi. Od ukupnog broja objekata izgrađenih suprotno zakonu, etažno je bilo razrađeno 15.187 objekata, ukupne površine 1.984.061 m2 ili prosječno 130,64 m2 po objektu. Među graditeljima bespravnih objekata najbrojniji su oni koji ove objekte grade u cilju rješavanja vlastitih stambenih potreba (objekti osnovnog stanovanja), poslije čega slijede objekti koji se grade u cilju sticanja profita, zatim za poslovanje i obezbjeđenje ekonomske sigurnosti.Kvaliteti gradnje ovih objekata su različiti. Kod velikog broja objekata osnovnog stanovanja, prilikom gradnje nije vođeno računa o građevinskim standardima, a primjetna je ušteda troškova na armaturi, izolaciji, fasadi – sa ciljem investiranja u veličinu objekta. Posljedice su vrlo često loše izgrađeni i predimenzionirani objekti osnovnog stanovanja.

Sa druge strane, u Crnoj Gori su kao bespravni izgrađeni luksuzni objekti (hoteli, stambene zgrade) u čiju je gradnju pojedničano investirano više desetina miliona eura. Mada ne svi, ovi objekti uglavnom ispunjavaju građevinske standarde ili se u njih mogu dosta jednostavno uklopiti, tako da se najviše problema u legalizaciji (regularizaciji) neformalne gradnje očekuje kod objekata osnovnog stanovanja.

EU LogoThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Association for Democratic Prosperity - Zid and can in no way be taken to reflect the views of the European Union