facebook  twitter

Zakonsoko rješavanje problema

12 jun 2018
7357 puta

U skladu sa principima Bečke deklaracije o nacionalnim i regionalnim politikama i programima za neformalna naselja u Jugoistočnoj Evropi, Vlada Crne Gore je Strategijom o stanovanju 2011-2020, naglasila prioritet legalizacije nelegalno izgrađenih objekata.

 

Strategijom je bilo zamišljeno da se ovaj postupak u načelu realizuje u formi izmjena i dopuna postojećeg Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, a da se pojedinosti vezane za metodologiju i klasifikaciju sa posebnim osvrtom na prostorno planiranje, seizmičku stabilnost i energetsku efikasnost nelegalnih objekata - urede podzakonskim aktima. Međutim, nakon sagledavanja obima aktivnosti za realizaciju postupka, te socijalnog, ekonomskog i političkog aspekta procesa, došlo se do stava da je neophodno usvojiti poseban, specijalni zakon o legalizaciji nelegalnih objekata.

Prva verzija Nacrta Zakona urađena je tokom ljeta 2011 i dostavljena početkom septembra te godine, na izjašnjenje i komentare određenim stručnim subjektima.

Njegov tadašnji naziv: Zakon o regularizaciji neformalnih objekata nije bio dovoljno jednostavan za ovdašnji jezik, a takođe nije bio dovoljno jasno određen predmet legalizacije, odnosno koji objekti će biti obuhvaćeni tim postupkom.

Više u ovih kategoriji... « Veličina problema

EU LogoThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Association for Democratic Prosperity - Zid and can in no way be taken to reflect the views of the European Union