facebook  twitter

Pokretanje postupka legalizacije

08 maj 2018
5702 puta

Zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta podnosi njegov vlasnik, odnosno vlasnik etažnog objekta ili skupština etažnih vlasnika bespravnog objekta. Oni su po Zakonu dužni da pribave rješenje o legalizaciji odnosno da pokrenu postupak legalizacije bespravnog objekta.

 

Zahtjev se podnosi organu lokalne uprave koji je određen da prima zahtjeve, da vodi postupak I donosi rješenje o legalizaciji.

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi devet mjeseci od dana stupanja na snagu. Zakon je objavljen u Službenom listu Crne gore, br 064/17 od 06.10.2017. i stupio je na snagu osmog dana od objave, dakle 14.10.2018. Obzirom das u 14.07.i 15.07.2018. neradni vikend, to je ponedeljak 16.07.2018. poslednji dan za predaju zahtjeva za legalizaciju.

Kojom dinamikom će se odvijati postupak i kakav će biti njegov ishod, zavisi od toga da li je postojeći bespravni objekat uklopiv u osnovne urbanističke parametre važećeg planskog dokumenta donesenog do stupanja na snagu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (14.10.2017.). Svi započeti detaljni urbanistički planovi u trenutku donošenja zakona imaju rok od devet mjeseci od stupanja na snagu zakona da budu usvojeni i time postaju važeći planski dokumenti za proces legalizacije.

Osnovni urbanistički parametri iz važećeg prostornog plana su:

  • namjena prostora na kojem se nalazi bespravni objekat,
  • indeks izgrađenosti,
  • indeks zauzetosti,
  • spratnost odnosno visina objekta i
  • odnos prema građevinskoj liniji.

Postupak legalizacije neće otpočeti za sve bespravne objekte nakon podnošenja zahtjeva. Naime, bespravni objekti koji su uklopljeni u važeća planska dokumenta, započinju sa postupkom odmah nakon podnošenja zahtjeva.

Postupci legalizacije za objekte koji nijesu predviđeni važećim planskim dokumentima prekidaju do stupanja na snagu odluke o donošenju plana generalne regulacije Crne Gore, čije usvajanje se očekuje nakon 2020.

Ukoliko se radi o objektu koji nije uklopljen u važeći prostorni plan odnosno njegove osnovne urbanističke parametre, njegova legalizacija će biti moguća ukoliko bude prikazan na orto-foto snimku i ukoliko bude izgrađen u skladu sa Planom generalne regulacije Crne Gore,Ovaj planski dokument će biti „odlučujući“ da li će se postupak nastaviti. U suprotnom, zahtjev za legalizacijom bespravnog objekta će biti odbijen, vlasnik će dobiti rješenje o korišćenju prostora kao privremeni objekat i moći će se koristiti sve do trenutka kada se prostor iskoristi za namjenu u skladu sa Planom

Šta sadrži zahtjev za legalizaciju?

Zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta, podnosi se na obrascu kojeg je propisalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma. On se može preuzeti na njihovoj web stranici :http://www.mrt.gov.me/vijesti/182390/Procedura-za-legalizaciju-bespravnih-objekata.html, takođe i na našem sajtu (vidi download).

Uz zahtjev, vlasnik bespravnog objekta podnosi i elaborat premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta koji je izrađen od strane licencirane geodetske organizacije. Na sajtu Uprave za nekretnine, na adresi http://www.nekretnine.co.me/me/geodetske_organizacije.asp data je lista ovlašćenih geodetskih organizacija. Takođe listu možete preuzeti ovdje.

Elaborat premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta ovjera NOTAR.Spisak notara možete preuzeti ovdje.

Vlasnici koji posjeduju od ranije izrađen elaborat premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta, ukoliko on odgovara današnjem stanju bespravnog objekta, ne moraju da pribavljaju novi.

U Katastru, u listu nepokretnosti, u G (teretnom) listu upisuje se zabilježba bespravno izgrađenog objekta I eventualno zabilježba da je objekat, ukoliko jeste, podignut na zemljištu koje nije u svojini vlasnika objekta.

Da saznate da li je postojanje Vašeg objekta zabilježeno u katastru nepokretnosti posjetite web stranicu http://www.nekretnine.co.me/me/katastarski_podaci.asp

Za sve korisnike je pripremljen je korisnički nalog, koji je potrebno popuniti.

Korisničko ime: KORISNIK

Lozinka: KORISNIK

Posle toga, potrebno je pratiti upustva.

EU LogoThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Association for Democratic Prosperity - Zid and can in no way be taken to reflect the views of the European Union