facebook  twitter

Šta je bespravni objekat osnovnog stanovanja?

08 maj 2018
3388 puta

Karaketer ovih objekata, određen je njihovom namjenom, radi se dakle o objektima koji služe osnovnom stanovanju vlasnika objekta i njegove porodice u mjestu koje se smatra njihovim prebivalištem. Za ove objekte, Zakon je propisao jednostavniji i jeftiniji postupak legalizacije.

 

Bespravnim objektom osnovnog stanovanja smatra se objekat neto građevinske površine do 200m², u kojem stanuju vlasnik bespravnog objekta i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, koji imaju prebivalište u mjestu u kojem je izgrađen objekat. Uslov je međutim da vlasnik i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju u svojini drugi stambeni objekat na teritoriji Crne Gore. Ukoliko ga imaju, pod uslovom da nije podoban za stanovanje, uz zahtjev za legalizaciju treba da se priloži izjava o nepodobnosti tog drugog objekta, sa podacima o identifikaciji. Ovaj dokaz, organ koji vodi postupak, može, po službenoj dužnosti da pribavl kao nalaz i mišljenje sudskog vještaka građevinske struke, o trošku podnosioca zahtjeva za legalizaciju.

Članovima porodičnog domaćinstva smatraju se lica koja sa vlasnikom bespravnog objekta žive u zajedničkom domaćinstvu i to:

  • supružnik ili lice koje sa vlasnikom bespravnog objekta živi u vanbračnoj zajednici;
  • djeca rođena u braku ili van braka, usvojena ili pastorčad, i
  • druga lica koja je vlasnik bespravnog objekta ili njegov supružnik dužan po zakonu da izdržava, a koja sa njim stanuju u istom stanu, odnosno u porodičnoj stambenoj zgradi.

EU LogoThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Association for Democratic Prosperity - Zid and can in no way be taken to reflect the views of the European Union