facebook  twitter

Istorija socijalnog stanovanja kao socijalne inovacije

08 maj 2018
3794 puta

Adekvatno stanovanje kao važan aspekt socijalne kohezije je dugo uključeno u univerzalna prava u više od sto nacionalnih ustava. Sa Lisabonskim ugovorom, Povelja o osnovnim pravima, uključujući i pravo na pomoć za stambeno zbrinjavanje, postala je dio pravne osnove za politike EU.

 

Uprkos ovom opštem priznanju , dostupne statistike pokazuju da oko 3 miliona ljudi u Evropi nema pristup pristojnom stanovanju. To ga čini trenutnim društvenim problemom koji utiče na najugroženije, ali i na druge članove društva.

Za CRESSI, ispitivanje fenomena socijalnog stanovanja – i njegovog različitog razvoja tokom vremena i različitih konteksta – u dugoročnoj perspektivi predstavlja novi pristup u razumijevanju društvenih inovacija. Ne postoje pojedinačne inicijative, organizacije i preduzetnici su u centru interesa, ali njihova međusobna povezanost, komplemenatarne ili suparničke uloge su kontekstualni faktori. Ovo omogućava različite perspektive i uvide za istraživanje društvenih inovacija. Ipak, to znači da je još teže ograničiti granice ovog fenomena.

Definicije socijalnog stanovanja variraju u različitim zemljama. Nedavni izvještaj koji je razvijen za Odbor Evropskog parlamenta za zapošljavanje i socijalna pitanja upoređuje različite definicije socijalnog stanovanja u zemljama članicama EU. Rezultati pokazuju da ne postoji zajednička definicija pojma „socijalno stanovanje” širom Evrope.

Ipak, kako kaže izvještaj, postoje tri zajednička elementa u zemljama članica EU u definisanju socijalnog stanovanja. To su:

  1. Misija od opšteg interesa;
  2. Cilj povećanja ponude pristupačnog stanovanja izgradnjom, upravljanjem ili kupovinom socijalnog stanovanja;
  3. Ciljne grupe definisane u pogledu socio-ekonomskog statusa i/ili prisustva ranjivosti.

Pored ovih zajedničkih elemenata, podaci pokazuju da semantičke razlike takođe održavaju značajnu raznolikost pristupa, a time i ogromne razlike u nivoima socijalnog stanovanja koji su prisutni u svakoj zemlji. Istraživanje o socijalnom stanovanju treba posmatrati I pored ove tačke gledišta. Perspektiva socijalnog stanovanja kao društvene inovacije obuhvata neke aspekte, uključujući: (socijalnu) politiku, ekonomski razvoj, civilno društvo i pristup samopomoći, filantropiju, urbanističko planiranje i društveni miks, arhitekturu ili tehnološke inovacije, …

CRESSI sveobuhvatno sakupljanje podataka pokušava da pokrije najvažnije aspekte razvoja socijalnog stanovanja kao društvene inovacije. Ilustrativni primjeri pokrivaju najvažnije manifestacije I uticajne faktore duž životnog ciklusa društvenih inovacija. Ovaj poduhvat nije sveobuhvatan, s obzirom na širinu I složenost predmeta istrage. Ipak, ovaj pristup pruža više uvida nego pojedinačna posmatranja u pojedinim tačkama, I s toga možemo da vam damo preliminarnu sliku sa boljim uvidima za dalju analizu.

Takva dodatna analiza, na primjer, može postati jasnija u odnosu na društvene inovacije, najugroženije članove društva i druge zainteresovane strane.

Više u ovih kategoriji... Socijalno stanovanje u Crnoj Gori »

EU LogoThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Association for Democratic Prosperity - Zid and can in no way be taken to reflect the views of the European Union