facebook  twitter

PLAN SOCIJALNOG STANOVANJA 2015.-2020.

08 maj 2018
5263 puta

Crna Gora, kao potpisnik međunarodnih sporazuma i konvencijama koje tretiraju oblast socijalnog stanovanja, obavezala se da će preuzeti sve neophdone mjere i obaveze u cilju rješavanja problema obezbjeđivanja advekvatne stambene jedinice kod socio-ekonomskih ugrženih kategorija.

 

Shodno gore navedenom, država Crna Gora je donijela Nacionalnu stambenu strategiju za period 2011-2020. godine, Zakon o socijalnom stanovanju, dok Vlada donosi Program socijalnog stanovanja za višegodišnji period (posljednji je za period 2017-2020.), a Glavni grad, Prijestonica i opštine donose lokalne programe socijalnog stanovanja na godišnjem nivou.

U skladu sa definisanim strateškim ciljevima stambene politike, planirane su sljedeće aktivnosti:

  • Uspostavljanje precizne evidencije stambenog fonda
  • Sprovođenje postupka legalizacije bespravnih objekata
  • Razvoj i sprovođenje projekata na državnom i lokalnom nivou sa ciljem obezbjeđivanja stambenog pitanja
  • Planiranje i implementacija programa na sjeveru Crne Gore

Zakonom o socijalnom stanovanju, definisano je da pravo na socijalno stavanje mogu ostvariti fizička lica koja nemaju riješeno stambeno pitanje, tj. lica čiji stambeni objekat nije odgovarajućeg standarda, a koja ovo pitanje ne mogu riješiti samostalno, bez finansijske podrške. Prioritetnu grupu, prije svih, čine: samohrani roditelji, odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, lica preko 67 godina života, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja, porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju, pripadnici RE populacije, rasenjena lica, interno raseljena lica sa Kosova, stranci sa stalnim nastanjenjem ili privremenim boravkom, kojima je priznat status raseljenog lica ili interno raseljenog, žrtve nasilja u porodici.

Glavni izazov za realizovanje planiranih programa predstavlja nedostatak finansijska sredstva. U godišnjem budžetu, svake godine se opredjeljuje određeni iznos finansijskih sredstava, ali nedovoljan za realizaciju planiranih programa. Iz tog razloga, potrebno je uspostaviti mehanizme obezbjeđivanja sredstava za finansiranje ove oblasti u saradnji sa bankarskim sektorom i drugim domaćim i stranim kreditnim institucijama.

Programom socijalnog stanovanja, do 2020.godine planirana je realizacija sljedećih projekata:

  • Regionalni stambeni program za raseljena i interno raseljena lica
  • Projekti „Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju“ (izgradnja stambenih objekata – 3 započeta i 4 nova objekta planirana)
  • Stambena zadruga prosvjetnih radnika „Solidarno“ (izgradnja 4 stambena objekta i kupovina 30 stambenih jedinica)
  • Stambena zadruga zdravstvenih radnika Crne Gore “Zdravstvo” (izgradnja 2 nova stambena objekta i individualno rješavanje stambenog pitanja na Sjeveru)
  • Projekat rješavanja stambenih pitanja građana pod povoljnijim uslovima u saradnji sa CEB-om - Projekat „1000 plus“

EU LogoThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Association for Democratic Prosperity - Zid and can in no way be taken to reflect the views of the European Union