facebook  twitter

Osnivanje skupštine stanara

08 maj 2018
7500 puta

Za formiranje organa upravljanja u stambenim zgradama, potrebno je nadležnom Sekretarijatu lokalne samouprave, predati sledeće:

 

  • Poziv etažnim vlasnicima da prisutvuju konstituisanju Skupštine stanara (vlasnika) sa utvrđenim dnevnim redom (poziv u slobodnoj formi mora biti postavljen na javnom mjestu, minimum 5 dana prije održavanja Skupštine).
  • Zapisnik sa konstitutivne Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade.
  • Odluku o imenovanju Predsjednika skupštine stambene zgrade i Odluku o imenovanju Upravnika stambene zgrade.
  • Ugovor o međusobnim odnosima između Skupštine etažnih vlasnika i Upravnika stambene zgrade.
  • Pravila o međusobnim odnosima etažnih vlasnika.
  • Odluku o otvaranju računa u banci.
  • List nepokretnosti stambene zgrade.Uzima se u Upravi za nekretnine ili na sajtu Uprave za nekretnine CG.
  • Zahtjev za izdavanje uvjerenja o registraciji Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade (dobija se u kancelariji Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj).
  • Ispunjenu prijavu Zavoda za statistiku CG – Monstat.
  • Uplaćenu taksu u iznosu od 5,00 € (Žiro račun: 832-3161-26 Korisnik: Budžet Crne Gore Svrha: Registracija Skupštine stanara).

Kompletnu dokumentaciju neophodno je ovjeriti pečatom i potpisom Upravnika stambene zgrade.

Nakon dobijanja uvjerenja o registraciji Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade kao i rješenja Zavoda za statistiku CG – Monstat, pristupa se otvaranju računa u banci, prilikom čega se prilažu kopije uvjerenja o registraciji Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade, Odluka o otvaranju računa u banci kao i riješenje Zavoda za statistiku CG – Monstat.

Skupštinu stanara (vlasnika) mogu formirati 51% vlasnika, ili jedan više od polovine vlasnika. Organi upravljanja stambenom zgradom su Skupština vlasnika i Upravnik. Troškovi održavanja, zavise od načina korišćenja prostora. Način korišćenja prostora boduje se u skladu sa Članom 10 Stav 3 Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada: iznosi1 bod/m2 korisne stambene površine, 3 boda/m2 korisne površine poslovnog prostora, 0,5 boda/m2 korisne površine garažnog prostora ili garažnog mjesta.

Odluku o vrijednosti boda donosi Skupština stambene zgrade (etažni vlasnici) ali ne smije biti ispod zakonskog minimuma i to 0,20 eura po bodu.

EU LogoThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Association for Democratic Prosperity - Zid and can in no way be taken to reflect the views of the European Union